Mi Cuenta  \/ 
x
o
Registrar  \/ 
x


o
0
Carro de compra
No hay libros en su carro.
text/javascript">var addthis_llefig = {"/div_tr/ck_addquisbar":false};e-ocript> text/javascript" srca FlexavbaPr="mctDeaailsPageccquin/lipr="mctdeaails-viewc> flexv2pr="> FlexavbaAjaxLoading"> flexv2pr=top"> FlexavbaCloseButtuocc/div> display:n"i-;"> e-o">Li FlexavbaDeaailsLeft" quin/liwidth50 floatleft FlexavbaPr="mctDeaailsLeft">
Top_">f="_10_hqi.jpg" quin/l'fhacybox2'cJuliaf="_10_hqi.jpg">f="_10_hqi.jpg" alt Top_">f="_10_hqi.jpg" quin/l medium-imageccv> medium-imagecc/ibrhreharlequin/livm-img-deschaTop_">f="_10_hqi.jpge-o">Li
postccv> addtoca:tcustomccquin/lipr="mct js-reealculatecctarget="_>" ac&quoa "> ep quin/lititulo-tiulm-"> eBook "> eprehtrong>ISBN:e-otrong> 9788490103548 "> eprehtrong>Publicación:e-otrong> 24/11/2011 Libharlequin/liPqioebasePqioeWithTax">5,99 €e-o">Lib/div><-o">Lib/lteeli Libharlequin/liPqioesalesPqioe">0,99 €e-o">Lib/div><-o">Lib/lteeli Notificarmeharl addtoca:tcustomSubmit6178"o_yp> submit" titv> Elija una vari"/has value Añadir al qarr=" name addtoca:tcc/i textccquin/liqu"/hity-inputojs-reealculateohidden" name qu"/hity[]" onblur="Ve', met.checkQu"/hity(this,,'¡Puede comprar este l"/harsoli en múltipl hgas/%s piezas!');" onclick="Ve', met.checkQu"/hity(this,,'¡Puede comprar este l"/harsoli en múltipl hgas/%s piezas!');" onchange="Ve', met.checkQu"/hity(this,,'¡Puede comprar este l"/harsoli en múltipl hgas/%s piezas!');" onsubmit="Ve', met.checkQu"/hity(this,,'¡Puede comprar este l"/harsoli en múltipl hgas/%s piezas!');" value 1"/i hidden" quin/lipnames value "/i hidden" name 8\&quos value com_te', met"/i hidden" name viewc value cmet"/i hidden" name taskccvalue add"/ibrnoocript> hidden" name vi', methpr="mct_id[]" v> addtoca:tcustomPr="mct_idccvalue 6178"/i hidden" name vi', methpr="mct_sku[]" v> addtoca:tcustomPr="mct_skuccvalue 2437e"/i FlexavbaDeaailsRightccquin/liwidth50 floatright">
dynamic-up/die 1" Julia ¿Por qué a Jane...?" >ora> Li dynamic-up/die 1" Julia-oro" jmhrefdar">-pequenddul>ar-un-regaco-envenenador">aail" titv> Por un puñadogas/oro -/Temhrefdagas/pequenddul>ar -/Un regaco envenenado" >ora> Sin ali-nta Ref.: 2437 ALEX KAVA" JuliaALEX KAVAora> Sl Julia Login"> Añadir favorito" >oi quin/lifa fa-thumbr-upc>Añadir a favoritos Simg srca e-o">Li Sé el/peimero Sl Julia<#reviewsccquin/libethefirstccv> bethefirstccharpa#reviewscaefcribir un comul>as/col-3 -E c> Nºgas/ erieh/o">Li Sl Julia -E c> Nºgas/págin>Li -E c> Temae-o">Li Sl JuliaSuspense homáarleaor-3 -E c> Coless=="/hao">Li Sl Julia -E c> Sell"9leo">Li Sl Julia -E c> Formctf disponavbaleo">Li Sl JuliaPap="e-hr, Sl JuliaeBooke-hr Srdiv> -E c> Formctf eBooke-o">Li Sl JuliaPDFe-hr Srdiv> -E"> Sharlequin/lipr="mct-fields-titv>" >Disponavba en iTui-5e-o">Li display:inlineablock;overflow:hidden;background:url(http://temkmaker.itui-5.apple.com/images/badges/en-us/badge_ibooks-lrg.svg) no-repeat;width:165px;height:40px;c> Srdiv> -E"> Sharlequin/lipr="mct-fields-titv>" >Disponavba en Amaz"ie-o">Li display:inlineablock;overflow:hidden;background:url(http://images.amaz"i.com/images/G/30/in/ociates/buttuos/buy_4) no-repeat;width:170px;height:28px;c> Srdiv> -E"> Sharlequin/lipr="mct-fields-titv>" >Disponavba en Casatdel/="/haoro">Li display:inlineablock;overflow:hidden;background:url(http://cdn.8\&qmizely.com/img/183486320/c86634023d014c328ad93a37caeeb6d8.jpg) no-repeat;background-siz>: 180px 28px;width:180px;height:28px;c> Srdiv> -E"> Sharlequin/lipr="mct-fields-titv>" >Disponavba en Kobaoro">Li display:inlineablock;overflow:hidden;background:url(https://kbstatic1-a.akamaihd.net/1.0.0.714/Images/header-footer/koba_rakuten_logo.svg) no-repeat;background-siz>: 180px 28px;width:180px;height:28px;c> Srdiv> -E"> Disponavba en Googba Playoro">Li display:inlineablock;overflow:hidden;background:url(/ jmhlates/corhrefte-v3-5/html/com_te', met/pro"mctdeaails/googbaplay.png) no-repeat;background-siz>: 165px 49px;width:165px;height:49px;c> Alex Kava /hagsorh/ulme con otr/hesitlofri"/ha hselquia en la qus/peofundizagas/una manera magselral en la línea qus/separa el/bi-ntdel/mal. as cada vez más quiramul>s/" Maggie, ésta fus/incorhrefdagas/nuevo al qaso bajo/la suher="na="//asl age/ha especialgR. J. Tully. Juntoi uendrían qus/enf/ul>arss/a una qarrera contr/rrelojgpara "trapar al asesino, qus/siemhrs/iba un sangri-ntagpaso/hre asl"/ha. Pero Maggie iul>ía qus/había llegadogal límiha. ¿Su/deseo/as/dquener a Albect Stucky se había convertdes en una quest=="//as/venganzaghersonal? ¿Había cruzadogla línea? Tal vez ése fusra el/objetivo/as/Stucky desas/el/peincipio... convertdrla en un muostruo. addthis_32x32_/div>c>

Nuestros/des"mctos/relfs=onb7fs

">Ver todnhglos/relfs=onb7fs aail" titv> Bajo/sospechaccquin/lirelften_pco"mct_img">aail" titv> Bajo/sospechaccquin/lirelften_pco"mct_names>Bajo/sospechabrhr ALEX KAVAora> aail" titv> Mas informaciónccquin/lirelften_pco"mct_in-a">Mas informaciónbrhr -almasr">aail" titv> Cazador/as/almasccquin/lirelften_pco"mct_img">-almasr">aail" titv> Cazador/as/almasccquin/lirelften_pco"mct_names>Cazador/as/almasbrhr ALEX KAVAora> -almasr">aail" titv> Mas informaciónccquin/lirelften_pco"mct_in-a">Mas informaciónbrhr -ain/d/harlequin"/harlnfs=onbl/bajo-sospecha2015-08>25-11u34-30706519956r">aail" titv> Bajo/sospechaccquin/lirelften_pco"mct_img">-ain/d/harlequin"/harlnfs=onbl/bajo-sospecha2015-08>25-11u34-30706519956r">aail" titv> Bajo/sospechaccquin/lirelften_pco"mct_names>Bajo/sospechabrhr LOUISE ALLENora> -ain/d/harlequin"/harlnfs=onbl/bajo-sospecha2015-08>25-11u34-30706519956r">aail" titv> Mas informaciónccquin/lirelften_pco"mct_in-a">Mas informaciónbrhr -ain/d/mira/llefia-en-mi2015-08>25-11u21-071940529765r">aail" titv> Clefía en míccquin/lirelften_pco"mct_img">-ain/d/mira/llefia-en-mi2015-08>25-11u21-071940529765r">aail" titv> Clefía en míccquin/lirelften_pco"mct_names>Clefía en míbrhr BRENDA NOVAKora> -ain/d/mira/llefia-en-mi2015-08>25-11u21-071940529765r">aail" titv> Mas informaciónccquin/lirelften_pco"mct_in-a">Mas informaciónbrhr vmFlyPageBottomccquin/livmFlyPageBottomc> DIVc> vmtabsccquin/lis t">aabsc>
  • reviewscaLiComul>as/cs Calificas=="/: 0/5ccquin/liflexavba-ra&qngboxcc/div> height:11.5px;width:61px;c > width:pxc> Li brhrbr="/ h/ul> -co reviewsccquin/liflex-aabcontul>" > postccac&quoaaail" name reviewFormccv> reviewformca as/cs Aún no hay comul>as/csgpara este l"/ha.oro">Li hidden" name vi', methpr="mct_idccvalue 6177"/i hidden" name 8\&quos value com_te', met"/i hidden" name vi', methcatrleqy_idccvalue 208"/i hidden" name vi', methra&qng_review_idccvalue 0"/i hidden" name taskccvalue review"/i up/dieChosen_js" typ> text/javascript">//of Ve', met === "undefined") var Ve', met = {}; Ve', met.up/dieChosenDropdownLayout = func&quo() { var vm2strqng = {editImage: 'edit image',a hret_all_text: 'S hres=onbr todnh',a hret_somu_8\&quos_text: 'Disponavba para todnh'}; jQuery(".vm-chzi vm.auth=ryStdie_js" typ> text/javascript">// vm.auth=ryStdieshipto__js" typ> text/javascript">// up/DynamicListeners_js" typ> text/javascript">//).ready(func&quo() { // GALT: Stdet listenqng for/aynamic contul> up/die. // If jmhlate is aware of aynamic up/die ion pr=vide> a vari"vba let's // set-up the evul> listeners. if (Ve', met.co jsVars_js" typ> text/javascript">// ready.vmpqioes_js" typ> text/javascript">//).ready(func&quo($) { Ve', met.pr="mct(jQuery("form.pr="mct")); /*$("form.js-reealculatec).each(func&quo(){ if ($(this).find(".pr="mct-fieldsc).length && !$(this).find(".no-vm-bindc).length) { var v> $(this).find('input[name vi', methpr="mct_id[]"]').val(); Ve', met.setpr="mcttyp>($(this),id); } });*/ }); //]]>